Openingstijden

  • Kinderdagverblijf Dolletje Fijn

    is 52 weken per jaar geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 18.30 uur. Ouders dienen hun kind uiterlijk 18.15 uur te hebben opgehaald, zodat onze medewerkers voor een goede overdracht kunnen zorgen.

    Op officiële feestdagen is het kinderdagverblijf gesloten.
    Voor een meer uitgebreid jaaroverzicht verwijzen wij u graag naar

    Contact