Klachtenprocedure

 • Wanneer u klachten, opmerkingen of ideeën over verbetering van onze werkwijze heeft, dan horen we dat graag.

  Met uw reacties kunnen we onze service nog beter op onze klanten afstemmen. Aarzel dus niet om hiervoor contact met ons op te nemen!

  Over kleinigheidjes betreffende de begeleiding of verzorging van uw kind kunt u het best direct met de betreffende leidster overleggen. De leidsters houden graag rekening met eventuele bijzonderheden van uw kind.

  Voor andere zaken kunt u het beste contact opnemen met de directie van Dolletje Fijn

   

  Heeft u het gevoel dat uw klacht na het doorlopen van de interne klachtenprocedure niet naar tevredenheid is afgehandeld, of wilt u direct de klacht extern indienen, dan kunt u zich wenden tot de:

   

  Klachtenloket kinderopvang

  Voordat u een klacht indient bij de Geschillencommissie, doet u er verstandig aan het Klachtenloket Kinderopvang in te schakelen. Daar probeert men een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dit niet of wenst u geen gebruik te maken van het Klachtenloket Kinderopvang dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht of geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie.

   

  Kinderdagverblijf Dolletje Fijn beschikt over openbaar jaarverslag klachten dat ter inzage ligt op het kinderdagverblijf.

 • Bekijk de Foto's van uw Kinderen!