Kinderopvangtoeslag aanvragen

 • Ouders die gebruik maken van kinderopvang komen in de meeste gevallen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten die ouders maken voor kinderopvang en wordt uitgekeerd door de Belastingdienst.

  Toeslag berekenen

  De toeslag is geregeld in de Wet Kinderopvang en is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de hoogte van het belastbaar inkomen, de gezinssamenstelling en het feit of ouders werken en/of studeren. Voor meer informatie over het aanvragen van kinderopvangtoeslag verwijzen wij u graag naar de site van de Belastingdienst. Wilt u weten wat voor u de werkelijke kosten zijn van kinderopvang? Dan kunt hier een proefberekening maken.

  Toeslag aanvragen

  U kunt kinderopvangtoeslag online aanvragen. Daarvoor heeft u uw DigiD-inlogcode nodig. Wij raden u aan tijdig Kinderopvangtoeslag aan te vragen. Om dit te doen, heeft u de plaatsingsgegevens van uw kind(eren) nodig. Deze kunt u vinden op het contract dat u van ons gekregen heeft. Wanneer u de aanvraag bij de Belastingdienst heeft ingediend, heeft de Belastingdienst 6 tot 8 weken nodig om uw aanvraag te verwerken. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen die u later doorgeeft.

  Let op!

  De kinderopvangtoeslag moet op het rekeningnummer van Dolletje Fijn komen te staan. Bij de aanvraag kunt u dit aanvinken.  Dolletje Fijn IBAN nummer NL61RABO.0103.5883.61. Het restant bedrag wordt elke maand rond de 23ste via automatische incasso van uw rekening afgeschreven onder vermelding van het factuurnummer en naam van uw kind.
  Vraagt u in 2014 achteraf kinderopvangtoeslag aan? Dan kunt u alleen nog toeslag krijgen vanaf de maand waarin u de aanvraag doet en voor de maand ervoor. Vraag de kinderopvangtoeslag daarom op tijd aan. Wijzigingen kunt u wel achteraf doorgeven.

  Rijksoverheid en kinderopvang

  Kinderopvang helpt ouders om arbeid en zorg te combineren. Kinderen kunnen er bovendien hun talenten ontwikkelen. Ouders ontvangen alleen kinderopvangtoeslag als zij gebruik maken van kinderopvang die is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Hiervoor moet de opvang voldoen aan de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. Dat is bij Dolletje Fijn het geval. Meer informatie over kinderopvang vindt u op de website van de Rijksoverheid.

   

  LRK nummer   Kinderdagverblijf Dolletje Fijn: 208 16 47 16           

  LRK nummer   Buitenschoolse opvang Dolletje Fijn: 122 59 65 59

   

 • Bekijk de Foto's van uw Kinderen!